بگو نمیری بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


بگو نمیری
ترانه سرا: مریم حیدرزاده
بنیامین باران

دیگه اشکامو بهت نشون نمی دم
جای نقاشیاتم تکون نمی دم
دیگه هر چقدر کنار من نباشی
به خودم اجازه ی جنون نمی دم
دیگه اشکامو بهت نشون نمی دم
جای نقاشیاتم تکون نمی دم
دیگه وقتی که کنار من نباشی
به خودم اجازه ی جنون نمی دم
دیگه روی میز برات گل نمی ذارم
ادای مجنونا رم در نمی یارم
هرچی خاک نشسته باشه تو اتاقت
بخدا یه ذره شم برنمی دارم
نمی خوام برام بمیری
تو فقط بگو نمیری
نمی خوام برام بمیری
تو فقط بگو نمیری
دیگه نامه های بازم نمی خونم
شبا که دیر کنی بیدار نمی مونم
تا بخوای به هیچ کسی چیزی نمی گم
نمی گم چشمای تو کرده دیونم
نمی خوام برام بمیری
تو فقط بگو نمیری
دیگه از تو هیچ سوالی نمی پرسم
بی خبر می مونی از شبای غصم
دیگه هرچی اتفاق بد بیفته
نمی تونی بخونی از توی قصم
دیگه را برا برات گل نمی چینم
شب تا صبح خواب چشاتو نمی بینم
شبا که با قهوه و غصه بیداری
حتی بیصدا کنارت نمی شینم
نمی خوام برام بمیری
تو فقط بگو نمیری
نمی خوام برام بمیری
تو فقط بگو نمیری
بگو نمیری
نمی خوام برام بمیری
تو فقط بگو نمیری