برگرد بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


برگرد
کاوه یغمائی

از این پرده های سکوت
از این لحظه های خودم
از این خونه خسته شدم
برگرد
برگرد
از این فکر هر شب تو
از این حس سرد خودم
از این آیینه خسته شدم
برگرد
برگرد
چقدر پشت پنجره ها به هوای دیدن تو
بشینم تمام شب ، بیدار
چقدر با خودم به دروغ
بگم بر می گردی یه روز
بگم می رسم به شب ، دیدار
تو این خونه از تب تو دارم می رسم به جنون
هواتو به من برسون
برگرد
برگرد