انتظار بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


شبهای دلتنگی
علیرضا بلوری

دارم حس میکنم بی تو
چقدر خالی شده دنیا
یه لحظه جای من باش و
ببین بی تو چقدر تنهام
نگو قسمت همین بوده
نگو تقصیر تقدیر
چرا اون لحظه های خوب
داره از یاد تو میره
سکوت من یه فریاده
واسه قلبی که خاموشه
تو این دلخستگی یادت
هنوز بامن هم آغوشه
تو این شبهای دلتنگی
من از دنیا گریزونم
تو نیستی و نمیدونی
من عاشق پریشونم
کدوم جاده کدوم دریا
نشونی از تو میدونه
آخه نبض دل خسته م
فقط با تو غزل خونه
نمیشه بی تو عاشق بود
نمیشه دل برید از تو
به تنهایی من برگرد
بزار تازه بشم از نو