آفتاب عشق بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


آفتاب عشق
آراز

سر اومد هم صدایی
نمون دیگه سر دو راهی
پلی رو آتیش و جدایی
فکر کن من فقط یک عابرم
اگرچه نرفتی از خاطرم
من باید از تو بگذرم ، برم
نمیشکنه بین ما
دیوار زندون فاصله ها
میدونی چه بی رحمه تنهایی
ولی من به تو راهی ندارم
دل رو توو آتیشت جا میزارم
کاشکی ندونی هنوز دوست دارم
بزار آفتاب روو سرت بباره
دوباره عشق روو دلت پا بزاره
این غمو کس دیگه ای از دلت در بیاره
نمیگم که از تو دل گیرم
نگو که با دلتنگی میرم
نگو از زندگی سیرم تا بمیرم
فکر میکردم آسونه
جای پات روی دل نمیمونه
از خاطره میپرسم کجایی؟
اگر چه سوزوندم حاصلم
فکر نکن که از تو غافلم
میبره طوفان ساحله دلم
آسمون هم میباره
مثل دل ما دلش غم داره
نمونده پیش تو واسم جایی
خزون هم فصلی از این دنیاست
عاشق تو زندون غم تنهاست
اما عشق من و تو رویایی بی فرداست
بزار آفتاب روو سرت بباره
دوباره عشق روو دلت پا بزاره
این غمو کس دیگه ای از دلت در بیاره
نمیگم که از تو دل گیرم
نگو که با دلتنگی میرم
نگو از زندگی سیرم تا بمیرم