آزرده نشو بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


آزرده نشو
فرهاد نه قصر

منتظرش نشو برو
چشاتو هست زل هی به در
تنهات گذاشته رفته
نریز اشکاتو بی خبر
با خیال راحت میره
بی اینکه حس کنه غم تورو
تو التماسش میکنی ولی اون بهت میگه برو
آزرده نشو رسم این زمونه اینه
تنها میمونی معنی غریبی اینه
نه... گریه نکن اشک تو اثر نداره
اون برنمیگرده سرنوشت تو همینه

باز چش به راهی که یه روز بیاد دوباره
توی خوابم نمیدیدی بره وتنهات بزاره
حالا یه گوشه اشک تو چشمات حلقه بسته
دیگه راهی نمونده واسه ی این قلب خسته

آزرده نشو رسم این زمونه اینه
تنها میمونی معنی غریبی اینه
نه... گریه نکن اشک تو اثر نداره
اون برنمیگرده سرنوشت تو همینه

آزرده نشو رسم این زمونه اینه
تنها میمونی معنی غریبی اینه
نه... گریه نکن اشک تو اثر نداره
اون برنمیگرده سرنوشت تو همینه

آزرده نشو
نه... گریه نکن