داره گریه میکنه بوی دیروز ۵۳


2019-12-27 04:38:05


داره گریه میکنه
مهدی یراحی

دو سه ساله رفته ، بارونه که میباره یه ریز
هیشکی نیست بگه برای جفتمون چایی بریز
آخه خندش همه چیز من بی حوصله بود
داره خستم میکنه زندگی بی همه چیز
دو سه ساله رفته و بی خبرم از خوشیا
این شکنجه بدتره از همه ی خودکشیا
دو سه ساله آسمون گرفته، بارون میزنه
دو سه ساله همه فصلا به زمستون میزنه
خیلی دوست دارم بدونم بعد من چه میکنه
یکی میگفت دو – سه ساله داره گریه میکنه
خیلی دوست دارم بدونم بعد من چه میکنه
یکی میگفت دو – سه ساله داره گریه میکنه
یکی میگفت دو – سه ساله داره گریه میکنه
یکی میگفت دو – سه ساله … گریه میکنه …