وای وای جون مریم بوی دیروز ۵۲


2019-07-28 21:11:22


وای وای جون مریم
اونیک
آهنگساز: پرویز مقصدی

وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
امشب مثل شبهای پیش
می خوام بیام کنار تو
پیمانه ها رو پشت هم
خالی کنم به یاد تو
آخ که چقدر دوستت دارم
هی هی
تو سکه های چشم من
بیفته عکس روی تو
آخ که چقدر دوستت دارم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
امشب باید تو آسمون
ستارمو پیدا کنم
تو کوچتون مست و خراب
بیام تو رو صدا کنم
بگم بیا فرار کنیم
هی هی
بهت بگم دوستت دارم
توی چشمات نگاه کنم
بگم بیا فرار کنیم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
امشب می خوام مثل یه مرغ
روی هوا پر بزنم
امشب بازم دلم می خواد
بیام به تو سر بزنم
بگم بیا فرار کنیم
هی هی
می خوام دوباره می زده
خونتونو در بزنم
بگم بیا فرار کنیم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
شاید امشب دلت بخواد
از پنجره نگام کنی
وقتی که چپ و راست میرم یواشکی صدام کنی
آخ که چقدر دوستت دارم
هی هی
اگه به دیوار بخورم
بخندی و رسوام کنی
آخ که چقدر دوستت دارم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای