دلم خوشه بوی دیروز ۵۰


2019-05-13 01:13:05


دلم خوشه
منصور

دلم بی تو یه شب آروم نداره
دلم بی تو همش چشم انتظاره
نمیتونم یه شب آروم بخوابم
دلم بی تو همیشه بیقراره
ولی گاهی فقط با یه ترانه
که میپیچه تو گوش خاطراتم
با تکرار خیال خوب اون شب
من و تو زیر اون بارون نم نم
دلم خوش میشه و آروم میگیره
تموم غصه هام با تو میمیره
دلم از عشق تو دیوونه میشه
کویر زندگیم گلخونه میشه
دلم خوشه ، خوشه به تو عزیزم
دلم خوشه ، خوشه به تو عزیزم
به بوسه های گرم و عاشقونت
به اون نگاه خوب و مهربونت
به چشم عاشق و دل دیوونت
یه وقتا حتی با فکر رسیدن
دلم راه و نرفته بر میگرده
یه وقتا حتی با عطرت که این جا
تموم خونه رو لبریز کرده
دلم خوش میشه و آروم میگیره
تموم غصه هام با تو میمیره
دلم از عشق تو دیوونه میشه
کویر زندگیم گلخونه میشه
دلم خوشه ، خوشه به تو عزیزم
یه وقتا حتی با یک گل
یه وقتایی با یه رویا
با عکسی رنگ و رو رفته
کنار تو لب دریا
یه وقتا با نگاه تو
که میگه دوست دارم
که میگه تا دم مردن تو رو تنها نمیزارم
دلم خوش میشه و آروم میگیره
تموم غصه هام با تو میمیره
دلم از عشق تو دیوونه میشه
کویر زندگیم گلخونه میشه
دلم خوشه ، خوشه به تو عزیزم