ای روزگار بوی دیروز ۵۰


2019-05-13 00:03:20


ای روزگار
عهدیه

ای روزگار هوار هوار
کجا برم کنم فدات
آدم نمی دونه کی بسازه کی برقصه
کی راست می گه کی دروغ
چه کاری بی عیب و نقصه
حرفا همه مثل هم کو مهر و وفایی
از خاطره ها رفته عشق و آشنایی
هرچی که بگی بهت میگن صبر کن صبرکن
عجب دنیاییه یه گوشه اش مایه گریه است
عجب دنیاییه یه گوشه اش مایه خنده است
عجب غوغاییه
کیه اون که تو دنیا تو این وانفسا دستش برگ برندس