گل به سر عروس بوی دیروز ۴۹
2019-02-24 18:30:58


گل به سر عروس
منوچهر سخائی

گل بسر عروس یالادامادو ببوس یالا
گل بسر عروس یالادامادو ببوس یالا
داماد تو رو بوسیده غنچه لبتو چیده
واسه کبوتر قلبت امشب دونه پاشیده
امشب دونه پاشیده امشب دونه پاشیده
خدای مهربون دوتا دلو به هم رسونده رسونده
می دونم که دیگه دل تو دل عروس نمونده نمونده وای نمونده
دو روز زندگی رو نکنه که مفت ببازیم ببازیم
تا می تونیم تو صحرای محبتها بتازیم
گل بسر عروس یالادامادو ببوس یالا
آی عروس خانوم یالادامادو ببوس د یالا!د