منو نگاه کن بوی دیروز ۴۹2019-02-25 06:48:10


منو نگاه کن
سیروان خسروی

منو نگاه کن ببین چه خوشحالم
چیزی نمیخوام چونکه من تورو دارم
با تو میتونم،برم به اون بالا
جایی که هیچکی،ندیده تا حالا
میدونی چشمات همه ی دنیامه
همیشه اسمت روی لبامه
ماه و ستاره پیشت کم میارن
آخه واسه گفتن حرفی ندارن
با من باشو اینو میدونی میمونم
همیشه با تو
با من باش و قصه عشقو میخونم
همیشه با تو
برای دنیا شاید یکی باشی
ولی واسه یه نفر همه دنیاشی
منو نگاه کن واسه تو میخونم
به پای عشقت همیشه میمونم
میدونی چشمات همه ی دنیامه
همیشه اسمت روی لبامه
ماه و ستاره پیشت کم میارن
آخه واسه گفتن حرفی ندارن
با من باش و اینو میدونی میمونم
همیشه با تو
با من باش و قصه عشقو میخونم
همیشه با تو