افسانه بوی دیروز ۴۸


2019-02-17 01:53:48


افسانه
بابک جهانبخش

بد عادت کردی چشمامو از اون وقتی که اینجایی
تو با آرامش چشمات با این لبخند رویایی
همه حرفا همه شعرام بی تو تصویری از دردن
چشمات معیار زیبای رو توی قلبم عوض کردن
کسی مثل من عاشق به احساس تو مومن نیست
میخوام افسانه شم با تو ، میدونم غیر ممکن نیست
تورو از وقتی که دیدم چشمامو به روی همه بستم
همه عالم می دونن که به چشمای تو وابستم
دیگه قلبم با آهنگ نفس های تو مانوسه
تو که می خندی انگار منو خوشبختی می بوسه
بد عادت کردی چشمامو ته این قصه پیدا نیست
تو اینقدر خوبی که جز تو به چشمم هیچی زیبا نیست
واسه تو من کمم ، آره تو حقت بیشتر از ایناس
ولی زیبایی مهتاب توی نگاه شب پیداس
آره تو از چشمام خوندی چقدر از دلهره خستم
اگه آرامشی دارم اونو مدیون تو هستم
اونو مدیون تو هستم
دیگه قلبم با آهنگ نفس های تو مانوسه
تو که می خندی انگار منو خوشبختی می بوسه
بد عادت کردی چشمامو ته این قصه پیدا نیست
تو اینقدر خوبی که جز تو به چشمم هیچی زیبا نیست