موج خاکستر بوی دیروز ۴۷


2018-05-21 01:59:55


موج خاکستر
سینا سرلک

آبو که رو آتیش میریزن
دریا چجوری شعله ور میشه
این روز های تلخ و پر تاول
کی گفته که با گریه سر میشه
هی داد پشت داد پشت داد
ما خیلی وقته حالمون خوش نیست
از قصه و افسانه دست بردار
حتی یکی از ما سیاوش نیست
دجله پلاسکو رکس اقیانوس
تا یادمه تو دل آتیشیم
این همه ساله رد شدیم از جنگ
پس ما چرا شهید میشیم
پس ما چرا شهید میشیم
این کشتیه لبریز از حسرت
برای یک عده پر از نفته
یه چیزی این وسط غلط بوده
که آدما رو یادمون رفته
کابوس تو خالی کن امشبم
خاطره ی رو آب سرگردون
خاک وطن آغوش وا کرده
کشتی رو به اسکله برگردون
کشتی رو به اسکله برگردون
دجله پلاسکو رکس اقیانوس
تا یادمه تو دل آتیشیم
این همه ساله رد شدیم از جنگ
پس ما چرا شهید میشیم
پس ما چرا شهید میشیم