خیلی ممنون بوی دیروز ۴۷


2018-05-21 01:42:39


خیلی ممنون
سیاوش قمیشی

خیلی‌ ممنون اینقد آسون منو داغون کردی
واسه احساسی‌ که داشتم دلمو خون کردی
تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی‌ واسه چی‌
منو به محبت دو روزه مهمون کردی
همه عالم میدونستن که بری می‌میرم
اما رفتی‌ و همه عالمو حیرون کردی
خیلی‌ ممنون واسه هر چی‌ که آوردی به سرم
خیلی‌ ممنون ولی‌ من هیچ وقت ازت نمیگذرم
من حواسم به تو بود و تو دلت سر به هوا
با همین سر به هواییت منو ویرون کردی
من که با نگاه شیرین تو \"فرهاد\" شدم
تو که این کافی‌ نبود که منو مجنون کردی
همه عالم میدونستن که بری می‌میرم
اما رفتی‌ و همه عالمو حیرون کردی
خیلی‌ ممنون واسه هر چی‌ که آوردی به سرم
خیلی‌ ممنون ولی‌ من هیچ وقت ازت نمیگذرم