2017-05-23 04:50:35


وطنم
سالار عقیلی
آهنگساز: بابک زرین
ترانه سرا: افشین یداللهی

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحران ها
ایستادی به جنگ رو در رو
خنجر از پشت میزند دشمن
گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
رگ ات امروز تشنه عشق است
دل رنجیده خون نمی‌خواهد
دل تو تا ابد برای تپش
غیر عشق و جنون نمی‌خواهد
شرم بر من اگر حریم تو
پیش چشمان من شکسته شود
وای بر من اگر ببینم چشم
رو به رویای عشق بسته شود
وطنم ای شکوه پا برجا
در دل التهاب دوران ها
کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحران ها
از تب سرد موج های خزر
تا خلیجی که فارس بوده و هست
می‌شود با تو دل به دریا زد
می‌شود با تو دل به دنیا بست
وطنم