نامه از آسمان بوی دیروز ۴۳
2017-05-21 02:08:55


نامه از آسمان
سیروان خسروی

آیینه های دل تو ، یکی یکی شکسته شد
پنجره های قلب تو ، به روی نور بسته شد
باور تلخ مرگ من ، توی سیاهی های شب
از اون همه خاطره ها ، مرثیه ای مونده رو لب
دلت میخواد تا بدونی ، اون که دوستش داشتی کجاست
اون بالا تو آسمونا ، بهشت زیبای خداست...
یه لحظه چشماتو ببند ، ببین هنوز دوستت دارم
شبا که خوابت نمی ره ، منم به یادت بیدارم
گریه نکن برای من ، رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، نگاه تو نمی بینه...

آیینه های دل تو ، یکی یکی شکسته شد
پنجره های قلب تو ، به روی نور بسته شد
غصه نخور عزیز من ، پنجره ها رو وا بکن
بازم مثل گذشته ها ، به آسمون نگاه بکن
دلت میخواد تا بدونی ، اون که دوستش داشتی کجاست
اون بالا تو آسمونا ، بهشت زیبای خداست...
یه لحظه چشماتو ببند ، ببین هنوز دوستت دارم
شبا که خوابت نمی ره ، منم به یادت بیدارم
گریه نکن برای من ، رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، نگاه تو نمی بینه...

فقط به خاطرت بیار که زندگی یه فرصته
برای اون مسافری که تشنه ی محبته...
یه لحظه چشماتو ببند ، ببین هنوز دوستت دارم
شبا که خوابت نمی ره ، منم به یادت بیدارم
گریه نکن برای من ، رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، نگاه تو نمی بینه...
یه لحظه چشماتو ببند ، چشماتو ببند...
ببین هنوز دوستت دارم...
هنوز دوستت دارم...
شبا که خوابت نمی ره ، خوابت نمی ره...
منم به یادت بیدارم...
گریه نکن برای من ، رسم زمونه همینه
من هنوزم پیشتم ، نگاه تو نمی بینه...