دل داره پیر میشه بوی دیروز ۴۳
2017-05-21 01:55:11


دل داره پیر میشه
کورش یغمائی

این کوچه ی رو به خونه
مریم تازه جونه
صدای تیک تیک ساعت
می خوان تو بر گردی خونه یه
گلهای یاس تو گلدون
پرستوهای رو ناودون
گنجشکای توی لونه
می خوان تو برگردی خونه یه
با تو همه فصل بودنم خوب شیرین
بی تو همه لحظه های من سرد غمگین

به لطافت گل یاسی
همجا عطر تو مونده
هر پرنده روی شاخه
اول از نامه تو خونده یه
مثل ابرای زمستون
گلی از نعمت بارون
چه خوب باز تو بباری
به تن خشک بیابون
با تو همه فصل بودنم خوب شیرین
بی تو همه لحظه های من سرد غمگین