2017-05-21 01:12:27


ای یار
گروه بلک کتس
آهنگساز: شهبال شب پره

ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
ای یار ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
چشمون سیاهت منو جادو کرده
مژگون بلندت گونه جارو کرده
چشمون سیاهت منو جادو کرده
مژگون بلندت گونه جارو کرده
ابرو کمونی ما گرفتارتم
دلمو نکن خون ما خریدارتم
دلمو نکن خون ما خریدارتم
ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
ای یار ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
برات هلاکیم من و دل خاک زیر پاتیم من و دل
برات هلاکیم من و دل به چشم به راتیم من و دل
تو که ناز بندر منو بیخواب نکن
تو که ناز بندر دلو بیتاب نکن
قامت بلندت سرو رعنایمه
گیسوی کمندت شب یلدایمه
قامت بلندت سرو رعنایمه
گیسوی کمندت شب یلدایمه
غنچه لب رو مثل گلها بکن
ما که زیر پاتم قید و بالا نکن
ما که زیر پاتم قید و بالا نکن
ای یار ای یار عزیزم بالا قدم
دل ما به جز تو آخ سوتا ما به هیچکس ندم
ای یار ای یار یو بی یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
ای یار…
والا شلکولی حالا برقصون
والا شلکولی حالا بچرخون
والا شلکولی یار بندر
والا شلکولی حالا از اول
چشمون سیاهت منو جادو کرده
مژگون بلندت گونه جارو کرده
چشمون سیاهت منو جادو کرده
مژگون بلندت گونه جارو کرده
ابرو کمونی ما گرفتارتم
دلمو نکن خون ما خریدارتم
دلمو نکن خون ما خریدارتم
ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
برات هلاکیم من و دل خاک زیر پاتیم من و دل
برات هلاکیم من و دل به چشم به راتیم من و دل
تو که ناز بندر منو بیخواب نکن
تو که ناز بندر دلو بیتاب نکن
ای یار ای یار عزیزم بالا قدم
دل ما به جز تو آخ سوتا ما به هیچکس ندم
ای یار ای یار یو بی یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم