منو بشناس بوی دیروز ۴۰
2016-11-26 23:58:52


منو بشناس
گوگوش
ترانه سرا: زویا زاکاریان
آهنگساز: حسن شماعی زاده

منو بشناس ، منو بشناس
نذار ناشناس بمونم
نذار یه عمر به تن تو
مثل یک لباس بمونم
منو بشناس تا بتونیم
پیش هم دوام بیاریم
برای مردم بی عشق
قد عشق پیام بیاریم
منو بشناس تا بتونیم
واسه درد دوا بسازیم
واسه ی ابرای ساکت
تا خزر صدا بسازیم
مرد خوبم منو بشناس
این قشنگ ترین علم هاست
من یه دریا احتیاجم
بیا یک قطره مو بشناس
مرد خوبم منو بشناس
مرد خوبم منو بشناس
من کی ام ، قله ی البرز
یا که کوهی از مقوا
من چی ام ، یه شعر محکم
یا ظریف ترین حرف ها
من چی ام ، یه سوزن ریز
گم شده تو کاه ابهام
نه من آسون تر از اینام
منو پیدا کن تو حرفام
مرد خوبم منو بشناس
مرد خوبم منو بشناس
من نه عارفم نه صوفی
نه درشت کلام و فاضل
من زنم یه زن عادی
گاهی مجنون گاهی عاقل
منو بشناس تا بتونیم
واسه درد دوا بسازیم
واسه ی ابرای ساکت
تا خزر صدا بسازیم
مرد خوبم منو بشناس
مرد خوبم منوبشناس
اگه زخمام بی مداواست
اگه روح من معماست
تو صدام یه عقده حرفه
لااقل صدامو بشناس
من چی ام یه سوزن ریز
گم شده تو کاه ابهام
نه من آسون تر از اینهام
منو پیدا کن تو حرف هام
مرد خوبم منو بشناس