تجربه کن بوی دیروز ۴۰
2016-12-04 06:32:59


تجربه کن
شادمهر عقیلی

دستتو ول میکنم اگه میتونی برو یه قدم تجربه کن من این اینده رو
بعد من هرکی بیاد من ازش عاشق ترم بعد من هرکی بیاد من ازت نمیگذرم
تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچی از تو بشنوه به خودم فتی یه روز زندگی کردم تو رو تا نگاه اخرت من همین نزدیکیام یه قدم پشت سر
بعد من هرکی بیاد باید از من بگذره تا کجا باید بری تا منو یادت ببره
رفتنت عذابته خا طراتت با کیه هر چی تجربه کنی بعد من تکراریه
تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچی از تو بشنوه به خودم فتی یه روز زندگی کردم تو رو تا نگاه اخرت من همین نزدیکیام یه قدم پشت سر