2016-09-04 06:30:57


ساده
ترانه سرا: روزبه بمانی
کاوه یغمائی

همه چی ساده شروع شد
تو مسیر یه خیابون
توی یک غروب پاییز
زیر چتر خیس بارون
یه نگاه ساده از تو
یه سلام ساده از من
چندتا لبخند دروغین
چند قدم پیاده رفتن
چندتا پرسش از گذشته
چندتا حرف کودکانه
دل زدن به قلب دریا
یه سوال عاشقانه
همه چی ساده شروع شد
ساده مثل دل سپردن
مثل عاشق شدن تو
مثل عاشق شدن من
هر قدم که با تو رفتم
هنوزم به خاطرم هست
کوچه ها تموم نمی شد
حتا کوچه های بن بست
همه چی ساده شروع شد
تو مسیر یه خیابون
توی یک غروب پاییز
زیر چتر خیس بارون...