فقط با تو بوی دیروز ۳۸
2016-07-25 05:49:06

فقط با تو نت پیانو


2016-08-02 19:28:34


فقط با تو
شادمهر عقیلی

دست منه توی دستاتو
سهم منه همه دنیاتو
جون منی می مونم با تو
هرشب تو خوابمی رویاتو
بگو به خود من حرفاتو
می دونی نمی گیرن جاتو
فقط با تو عشقم می تونم آروم شم
بازم مثل هرشب بیا تو آغوش
رو هرکی به جز تو چشامو می بندم
تورو می بینم تو آینده م
وقتی که پیشمی خوشحالم
عشق اومده با تو دنبالم
چه سال خوبیه امسالم
عشق تورو تا دلم فهمید
زندگی واسه من خندید
خوشبختی بارون شد و بارید
فقط با تو عشقم می تونم آروم شم
بازم مثل هرشب بیا تو آغوش
رو هرکی به جز تو چشامو می بندم
تورو می بینم تو آینده م
فقط با تو عشقم می تونم آروم شم
بازم مثل هرشب بیا تو آغوش
رو هرکی به جز تو چشامو می بندم
تورو می بینم تو آینده م