عشق چیز عجیبیه بوی دیروز ۳۸
2016-08-01 17:36:54

عشق چیز عجیبیه نت پیانو


2016-08-08 05:03:20


عشق چیز عجیبیه
کامران هومن
آهنگساز: عارف شکوری

عشق چیز عجیبیه جداً
تا ابد تو دلت نمی میره
هم بهت حس زندگی میده
هم ازت زندگیتو می گیره
فکرت همیشه درگیره
قلبت همیشه آشوبه
عاشق نشی نمی فهمی
این حال بد چقدر خوبه
عشق یعنی یه درد رویایی
یعنی فقط تو زیبایی
یعنی شک نکن به جنون من
عشق یعنی کسی رو تو دنیا
به غیر تو نمی بینم
یعنی درد تو توی جون من
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
هم مث درده هم یه درمونه
یا تورو خیلی می بره بالا
یا به خاک سیاه می شونه
فکرت همیشه درگیره
قلبت همیشه آشوبه
عاشق نشی نمی فهمی
این حال بد چقدر خوبه
عشق یعنی یه درد رویایی
یعنی فقط تو زیبایی
یعنی شک نکن به جنون من
عشق یعنی کسی رو تو دنیا
به غیر تو نمی بینم
یعنی درد تو توی جون من
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق یعنی یه درد رویایی
یعنی فقط تو زیبایی
یعنی شک نکن به جنون من
عشق یعنی کسی رو تو دنیا
به غیر تو نمی بینم
یعنی درد تو توی جون من
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً
عشق چیز عجیبیه جداً