2016-08-11 07:31:00


ده
حسن شماعی زاده

توی این غروب غربت قد دلتنگی ابرا
واسه سرسبزی جنگل واسه اون دشتای زیبا
واسه ده تنگه دلم واسه ده تنگه دلم
واسه آسمون روشن شبای پر از ستاره
واسه اون جایی که انگار همه روزاش بهاره
واسه ده تنگه دلم واسه ده تنگه دلم
واسه بوی نون تازه صدای هی هی چوپون
صدای نسیم عاشق نفس صبح خروس خون
واسه اونجا که محبت مثل یه نهر روونه
عزیزم عزیزترینم همیشه ورد زبونه
واسه ده تنگه دلم واسه ده تنگه دلم
پشت هر پنجره انگار جشن میلاد بهاره
روزا از جنگل خورشید نور زندگی می باره
کوچه باغای پر از گل خونه های گرم و روشن
جایی که تموم نمیشه سفر قشنگ بودن
واسه ده تنگه دلم واسه ده تنگه دلم
واسه ده تنگه دلم واسه ده تنگه دلم
واسه ده تنگه دلم واسه ده تنگه دلم