وقتی کسی رو دوست داری بوی دیروز ۳۷
2016-07-17 04:54:23


وقتی کسی رو دوست داری
آهنگساز: رامین زمانی
ترانه سرا: مریم حیدرزاده
کامران هومن

وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری میخوای بهش تکیه کنی
بگی که محتاجشیو بخاطرش گریه کنی
وقتی کسی رو دوست داری حاضری دنیا بد باشه
فقط اونی که دوست داری عاشقی رو بلد باشه
حاضری که بگذری از مقررات و دین و درس
وقتی کسی رو دوست داری معنی نداره دیگه ترس
معنی نداره دیگه ترس
وقتی کسی رو دوست داری بخاطرش میری به جنگ
بخاطرش دروغ میگی قلبت میشه یه تیکه سنگ
وقتی کسی رو دوست داری دنیا رو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری
حاضری هرچی دوست نداشت بخاطرش رها کنی
حسابتو حسابی از مردم شهر جدا کنی
حاضری هر روز سر اون با ادما دعوا کنی
غرورتو بشکنی و باز خودتو رسوا کنی
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری میخوای بهش تکیه کنی
بگی که محتاجشیو بخاطرش گریه کنی
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری.....