اشکام جاریه بوی دیروز ۳۳
2015-09-11 21:23:36

اشکام جاریه نت پیانو


2015-09-13 16:49:24


اشکام جاریه
مرتضی پاشایی

دوباره تو قلبم یه حسی اومده
نمیدونم چیه شبیه عشقیه
که از روزای تو میمونه یادگار
که میگفتم نرو ، منو تنها نذار
منو تنها نذار …
چهره ات مثل قلبم شکسته تر شده
چشامون تر شده ، هوا بدتر شده
دلم میخواد بگی کجا بودی یه عمر
روزای بی منت چه جوری سر شده
چه جوری سر شده .
اشکام جاریه بی اختیار ، دیگه تنهام نذار ، بمون بامن یه بار
میخوام تموم شه انتظار
روز ها میگذره بی اعتبار ، دیگه تنهام نذار ، بمون با من یه بار
بارون شو تو قلبم ببار
دانسته که میشی زمان بی معنیه
چه حس خوبیه ، همون دلشوره ها
همون حرفای خوب ، تو چشم خیس ما
یه عالم قصه تو صدای بی صدا
صدای بی صدا .
انگار یه عالم حرف تو قلبم جمع شده
خدا عشقم شده شبیه اون روزا
بیا با من بیا ، هنوزم پیش من
تموم نامه ها ، مثل دیوونه ها
مث دیوونه ها .
اشکام جاریه بی اختیار ، دیگه تنهام نذار ، بمون بامن یه بار
میخوام تموم شه انتظار
روز ها میگذره بی اعتبار ، دیگه تنهام نذار ، بمون با من یه بار
بارون شو تو قلبم ببار