لالایی بوی دیروز ۳۲
2015-05-29 17:51:09


لالایی
عارف

لالایی
آ....ی لالایی
لالایی
لالالالا لالایی
من و تو با جدایی آشناییم
میون گریه باهم یک صداییم
نمی گیری زبون بر لب
به یاد مادرت امشب
مزن پرپر مزن پرپر
خدایی است بالا سر
کبوتر بچه بودی
که یک شب پر کشید اون
به دنیای دگر رفت
از این دنیای جادو
او رفت و تو تنها شدی
آیینه ی غم ها شدی
گریه نکن خدا را
شب از نیمه گذشته
لالا کن تا ببینی
مادر توی بهشته
لالالالالالایی
نازنینم لالایی
آ....ی لالایی
لالایی
لالالالا لالایی
من و تو با جدایی آشناییم
میون گریه باهم یک صداییم
میاییم از این قفس بیرون
نمی مونیم توی زندون
نمی دونی تو دختر جون
چقدر سخته جدایی
نمی دونی تو دختر جون
چقدر دلسوزه تنهایی
کبوتر بچه بودی
که یک شب پر کشید اون
به دنیای دگر رفت
از این دنیای جادو
او رفت و تو تنها شدی
آیینه ی غم ها شدی
گریه نکن خدا را
شب از نیمه گذشته
لالا کن تا ببینی
مادر توی بهشته
لالالالالالایی
نازنینم لالایی
لالالالالالایی
نازنینم لالایی
لالالالالالایی
نازنینم لالایی
لالالالالالایی
نازنینم لالایی