بازیچه بوی دیروز ۳۲
2015-05-04 22:35:54

بازیچه نت پیانو


2015-05-04 22:51:55


بازیچه
آهنگساز: عماد رام
نادر گلچین

به تو میگم که نشو دیونه ای دل
به تو میگم که نگیر بهونه ای دل
من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازیچه نمیشم من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم.
به تو میگم عاشقی ثمر نداره
واسته تو جز غم دردسر نداره
من دیگه بچه نمیشم آه دیگه بازیچه نمیشم من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم.

عقلم و زیر پا گذاشتی رفتی تو من مبتلا گذاشتی رفتی
به غم زمونه ای دل من و جا گذاشتی رفتی
به خدا من رسوا کردی ای دل
همه جا مشتم و وا کردی ای دل
فتنه برپا کردی ای دل
من و رسوا کردی ای دل

می دونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی .
من دیگه بچه نمیشم اه دیگه بازیچه نمیشم
به تو میگم که نشو دیونه ای دل به تو میگم که نگیر بهونه ای دل
من دیگه بچه نمیشم اه دیگه بازیچه نمیشم من دیگه بچه نمیشم اه دیگه بازیچه نمیشم
من میگم عاشقی ثمر نداره واسه تو جز غم و دردسر نداره
من دیگه بچه نمیشم اه دیگه بازیچه نمیشم من دیگه بچه نمیشم