آره میتونی بوی دیروز ۲۹2014-11-09 21:23:43

آره میتونی نت پیانو


2014-10-25 23:45:26


آره میتونی
امیر تاجیک
آهنگساز: فریبرز لاچینی

آره می تونی بگیری حتی چشم منو از من
حتی بی این که بپرسی اول اسم منو از من
اون شب زیر نم نم بارون دستای تو تو دست من بود
گریه می کردی تو پریشون سرت روی زانوی من بود
می رفتی که رها بشیم از همدیگه جدا بشیم
گریه دیگه فایده نداشت رفت و منو تنها گذاشت
چه کنم با دل خسته همه درها شده بسته
توی این دور و زمونه چه کنم دلم شکسته