من عاشقش شدم بوی دیروز ۲۸2014-08-21 17:56:20

من عاشقش شدم نت پیانو


2014-09-08 18:40:26


من عاشقش شدم
آهنگساز: هومن اژدری
گلاره

من عاشقش شدم ، عاشق کوه یخی
فکر کنم عاشقش شدم آره کوه یخی
گدایی می کنم محبت از چشماش
من آتیشم ولی بازم سرد چشماش
من عاشقش شدم آخه من دیوونم
فکر کنم تا ابد اینطوری بمونم
اینو خوب می دونم که منو بازی میده
اما نمی تونم ازش دور بمونم
من عاشقش شدم ، من عاشقش شدم
شاید منو می خواد اما واسه یه بار
می خواد منو قد عمر یه نخ سیگار
طعمش بد نمیشه دلش تنگ نمیشه
آخه عاشق بودن اینجوری نمیشه
باید قبول کنم که پر سنگ دلش
سنگ تر از خود شما چشمای خوشگلش
اما میگه هنوز که عاشق منه
لبهاش اما میگن که قاتل منه