شب برهنه بوی دیروز ۲۶2014-06-27 03:05:13

شب برهنه نت پیانو


2014-07-13 22:10:07


شب برهنه
شادمهر عقیلی

روبروم شب و سیاهی بی کسی پشت سرم نمی تونم
که بمونم باید از تو بگذرم دارم از نفس
میافتم توهجوم سایه ها کاشکی بشکنه دوباره
بغض این گلایه ها اون که میشکنه توچشمای تو
تصویر منه گم شدم تواین شب برهنه تقدیر منه