خوشه چین بوی دیروز ۲۵
2014-05-06 04:05:44

خوشه چین نت پیانو


2014-05-06 20:37:20


خوشه چین
آهنگساز: روح الله خالقی
ترانه سرا: رحیم فکور
بنان
ویگن

من که فرزند این سرزمینم
در پی توشه ای خوشه چینم
شادم از پیشه خوشه چینی
رمز شادی بخوان از جبینم
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان
ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن
همره دلبران خوشه چیدن
از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن
گه از اینسو به آنسو دویدن
بر پا بود جشن انگور ای افسونگر
نغمه پرداز در کشور سبزه وگل با شور وشعف نغمه کن ساز قلب ما بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان