چیزی بگو بوی دیروز ۲۴
2014-04-02 04:34:30

چیزی بگو نت پیانو


2014-04-04 23:29:03


چیزی بگو
آهنگساز: سیاوش قمیشی
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
ابی

دلبرکم چیزی بگو
به من که از گریه پرم
به من که بی صدای تو
از شب شکست میخورم

دلبرکم چیزی بگو
به من که گرم هق هق ام
به من که آخرینه
آواره های عاشقم

چیزی بگو که آینه
خسته نشه از بی کسی
غزل بشن گلایه ها
نه هق هق دلواپسی

نذار که از سکوت تو
پرپر بشن ترانه ها
دوباره من بمونمو
خاکستر پروانه ها
چیزی بگو اما نگو
از مرگ یاد و خاطره
کابوس رفتنت بگو
از لحظه های من بره
چیزی بگو اما نگو
قصه ما بسر رسید
نگو که خورشیدک من
چادر شب بسر کشید

دقیقه ها غزل میگن
وقتی سکوتو میشکنی
قناریا عاشق میشن
وقتی تو حرف میزنی

دلبرکم چیزی بگو
به من که خاموش توام
به من که همبستر تو
اما فراموش توام

چیزی بگو که آینه
خسته نشه از بی کسی
غزل بشن گلایه ها
نه هق هق دلواپسی

نذار که از سکوت تو
پرپر بشن ترانه ها
دوباره من بمونمو
خاکستر پروانه ها
چیزی بگو اما نگو
از مرگ یاد و خاطره
کابوس رفتنت بگو
از لحظه های من بره
چیزی بگو اما نگو
قصه ما بسر رسید
نگو که خورشیدک من
چادر شب بسر کشید

چیزی بگو اما نگو
از مرگ یاد و خاطره
کابوس رفتنت بگو
از لحظه های من بره

چیزی بگو اما نگو
قصه ما بسر رسید