رویای من باش بوی دیروز ۲۴
2014-04-08 03:36:06

رویای من باش نت پیانو


2014-04-09 21:40:57


رویای من
پویا

خواب میبینم خواب تورو
می رم تا اون روزای شاد
می رم تا اون خاطره ها
حرفای تو یادم میاد
تو خاب دیدم پرندمو
تو مثل آسمون بودی
کاشکی مثل رویای من
یه ذره مهربون بودی
رویای من رویای من
ستاره زیبای من
بیا و رنگ عشق بزن
به غربتشبهای من
خواب میبینم بارونمو
آبی دریایی تویی
منم سراپا محو تو
چون که تماشایی تویی
تو مثل ماه نقره ای
نگین آسمون بودی
مثل شهاب آرزو
الماس کهکشون بودی
رویای من رویای من
ستاره زیبای من
بیا و رنگ عشق بزن
به غربتشبهای من
تعبیر خواب من تویی
ای عشق موندگار من
هر لحظه با من همسفر
در وسعت افکار من
باد میوزه تو خواب من
رویامو پر پر میکنه
اما دل ساده هنوز
رویا رو باور می کنه
رویای من رویای من
ستاره زیبای من
بیا و رنگ عشق بزن
به غربتشبهای من