نگرانت میشم بوی دیروز ۱۸
2013-02-24 18:41:51

نگرانت میشم نت پیانو


2014-04-23 02:38:43


نگرانت میشم
آهنگساز: بهنام جلیلیان
ترانه سرا: میثم یوسفی
ابی

دستشو میگیری، نگرانت میشم
دور میشی، میری، نگرانت میشم
دستتو میگیره، دور میشه، میره
تو رو از دست دادن تلخه! نفس گیره
دستام یخ کردن، تو سرم آتیشه
وقتی از هم دورین، نگرانت میشه؟
هزار ساله که رفتی
من هنوز پشت شیشه م
موهات باد برده عطرش جامونده پیشم
حال و روزم خوب و خوش نیست
بی تو نا آرومم
به یادت که میفتم نگرانت میشم
نگرانت میشم؛ نازکی! رنجوری
توی ظاهر اما، یاغی و مغروری
چشمات میخندن، توی قاب چوبی
نگرانت هستم؛ رو به راهی؟ خوبی؟
هزار ساله که رفتی
من هنوز پشت شیشه م
موهات باد برده،عطرش جا مونده پیشم
حال و روزم خوب و خوش نیست
بی تو نا آرومم
به یادت که میفتم،نگرانت میشم
بگو این بار، به دلش پابندی؟
توی عکس تازه تو بازم میخندی؟
اونکه پیشش هستی، عشقم حالیشه؟
اگه باز عاشق شی نگرانت میشه؟