حالم عوض میشه بوی دیروز ۱۶
2012-07-08 07:08:34

حالم عوض میشه نت پیانو


2014-05-06 03:34:12


حالم عوض میشه
شادمهر عقیلی

حالم عوض میشه
حرف تو که باشه
بی اعتمادم کن به همه دنیا، اینکه با من باش...!
کنار من تنها... کنار من تنها...! کنار من تنها... کنار من تنها
از اولین جمله ات
فهمیده بودم زود
عشق های قبل از تو
سوتفاهم بود...!
اونقدر میخوامت،همه باهات بد شن با حسرت هر روز از،کنار مارد شن ،رد شن (10 بار)
حالم عوض میشه
حرف تو که باشه اسم تو بارونه
عطره تو همراشه اون گوشه از قلبم
که ماله هیچ کس نیست کی با تو آروم شد
اصلاً مشخص نیست

بی اعتمادم کن به همه دنیا، اینکه با من باش
کنار من تنها... کنار من تنها...! کنار من تنها
از اولین جمله ات،فهمیده بودم زود،عشق های قبل از تو،سوء تفاهم بود
حالم عوض میشه
حرف تو که باشه اسم تو بارونه
عطره تو همراشه اون گوشه از قلبم
که ماله هیچ کس نیست کی با تو آروم شد
اصلاً مشخص نیست
حالم عوض میشه (5بار)
حرف تو که باشه (5بار)
حالم عوض میشه
حرف تو که باشه اسم تو بارونه
عطره تو همراشه اون گوشه از قلبم
که ماله هیچ کس نیست کی با تو آروم شد
اصلاً مشخص نیست
حالم عوض میشه...