هشدار سبز به خاطر تولدت


2010-08-25 14:49:08


هشدار سبز
ترانه سرا: مریم حیدرزاده
مریم حیدرزاده

کاش بیاییم برای بی پناها سایبون باشیم
کاش بیاییم برای بی پناها سایبون باشیم
با دلای غم گرفته کمی مهربون باشیم

کاش بیاییم به باغبونا کمی حرمت بذاریم
احترام سایه های خسته رو نگه داریم

کاش به آسمونیا دین مونو ادا کنیم
سهم خوشبختی مونو وقف بزرگترا کنیم

کاش یه کاری بکنیم که خستگی ها در بشه
مرهمی بشیم که زخم آدما کمتر بشه

کاش که شاخه ی درخت زندگی رو نشکنیم
کاش که شاخه ی درخت زندگی رو نشکنیم
گل سرخو از توشهر پاک باغچه نکنیم

کاش که پاک کنیم تموم اشکایی که جاریه
کاش که پاک کنیم تمام اشکایی که جاریه
رنگ یاسهایی کنیم که همیشه بهاریه

کاش دس پرنده های بی پناه و بگیریم
توی آسمون بریم دامن ماه و بگیریم

کاش با مهربونی مون غصه ها رو کم بکنیم
رشته های عشق رو تا همیشه محکم بکنیم

کاش بشینیم پای صحبت اونا که بی کسن
کاش بنشینیم پای صحبت اونا که بی کسن
اگه درد دل کنن به آرزشون می رسن

کاش تو عصری که همش سنگیه و آهنیه
بگیم از چیزایی که خوبه ولی رفتنیه

کاش هنوز دیر نشده قدر همو خوب بدونیم
نکنه دیر بشه تا ابد پشیمون بمونیم

کاش که این یه جمله هیچ موقع ز یادمون نره
آدمی چه بد باشه چه خوب باشه مسافره

کاش که این یه جمله هیچ موقع ز یادمون نره
آدمی چه بد باشه چه خوب باشه مسافره