یاد تو آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:28
2011-10-04 06:35:28


یاد تو
آهنگساز: سعید محمدی مطلق
شراره

منم اون دختری که به پای تو نشسته
به یاد عشق پاکت دل به کسی نبسته
یه عکس یادگاری یه گوشه از اتاقش
به قاب دل نشسته
میشینه شب تا سحر
حرف میزنه با اون عکس
از عشق نمیشه خسته
گلای سرخ باغ دلم جوونه کرده
جدائی از اون نگات منو دیوونه کرده
چشمام و دوختم به عکس
نگاهت عاشقونه س تو عکس به من میخنده
یه حالی داره چشات
که چشمام و به روی کسی دیگه میبنده
بیا و باز اسم منو صدا کن
کبوترای عشق و باز رها کن
پردهء مخمل و شراب و شمع رو
برای جشن عشق ما به پا کن
برای جشن عشق ما به پا کن
منم اون دختری که به پای تو نشسته
به یاد عشق پاکت دل به کسی نبسته
یه عکس یادگاری یه گوشه از اتاقش
به قاب دل نشسته
میشینه شب تا سحر
حرف میزنه با اون عکس
از عشق نمیشه خسته
شعرای عاشقونم و میخونم
حلقهء عشقت و به دست میشونم
سر میزارم به روی شونه ها تو
تو را دوباره از خودم میدونم
تو را دوباره از خودم میدونم
گلای سرخ باغ دلم جوونه کرده
جدائی از اون نگات منو دیوونه کرده
چشمام و دوختم به عکس
نگاهت عاشقونه س تو عکس به من میخنده
یه حالی داره چشات
که چشمام و به روی کسی دیگه میبنده