کویر آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:10
2011-10-04 06:39:10


کویر
شهرام صولتی

تو که جون منی, عمر منی
کویرمو ا نگار که بارونه منی
تو درمونه دله دیونمی
مرحم و آرامش این روح و تنی
هر که هستی, هر چه هستی
تو تمومه عشق این, دیده ی گریون منی
خوش نشستی خوش نشستی
تویه قلبم, تویی که مرحم و درمونه منی
با همون نگاه اول من دل و دینمو باختم
تویه خواب و تویه رویا کعبه ی عشقمو ساختم
تویی نبض خوبه تکرار
تو طبیبی واسه بیمار
تویی مهتاب شبه من
مهتاب از قشنگی تو شده شرمسار
با نگاه مثله ماهت
غصه های جون پناهت
دلمو از من گرفتی
نمیدونی چه قشنگ بود اشتباهت
تو که جونه منی, عمر منی
کویرمو انگار, که بارون منی ....