چکاوک آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:29:49
2011-12-14 03:29:49


چکاوک
آهنگساز: فرید زولاند
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
داریوش

کجای این جنگل شب
پنهون می شی خورشیدکم
پشت کدوم سد سکوت
پر می کشی چکاوکم
چرا به من شک می کنی
من که منم برای تو
لبریزم از عشق تو و
سرشارم از هوای تو
دست کدوم غزل بدم
نبض دل عاشقمو
پشت کدوم بهانه باز
پنهون کنم هق هقمو
گریه نمی کنم نرو
آه نمی کشم بشین
حرف نمی زنم بمون
بغض نمی کنم ببین
سفر نکن خورشیدکم
ترک نکن منو نرو
نبودنت مرگه منه
راهییه این سفر نشو
نزار که عشق من وتو
اینجا به اخر برسه
بری تو و مرگ من از
رفتن تو سر برسه
گریه نمی کنم نرو
آه نمی کشم بشین
حرف نمی زنم بمون
بغض نمی کنم ببین
نوازشم کن و ببین
عشق می ریزه از صدام
صدام کن و ببین که باز
غنچه می دن ترانه هام
اگر چه من به چشم تو
کمم قدیمی ام گمم
آتشفشان عشقمو
دریای پر تلاطمم
گریه نمی کنم نرو
آه نمی کشم بشین
حرف نمی زنم بمون
بغض نمی کنم ببین