نامهربانی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-07-17 15:16:36
2012-07-17 15:16:36


نامهربانی
آهنگساز: محمدرضا چراغعلی
ترانه سرا: محمدعلی بهمنی
ناصر عبداللهی

در دیگران می جوی ام اما بدان ای دوست
اینسان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست
من در تو گم گشتم مرا در خود صدا می زن
تا پاسخم را بشنوی پژواک سان ای دوست
در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من
سردی نکن با این چنین آتش به جان ای دوست
گفتی بخوان خواندم اگر چه گوش نسپردی
حالا که لاام خواستی پس خود بخوان ای دوست
من قانعم آ ن بخت جاویدان نمی خواهم
گر می توانی یک نفس با من بمان ای دوست
یا نه تو هم با هر بهانه شانه خالی کن
از من من این بر شانه ها بار گران ای دوست
نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت
بیهوده می کوشی بمانی مهرابان ای دوست
آن سان که می خواهد دلت با من بگو آری
من دوست دارم حرف دل را بر زبان ای دوست