مجنون آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:58مجنون
شادمهر عقیلی

در این دنیا تك و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی كه از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناكامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من