قهر و آشتی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:04
2011-10-04 06:39:04


قهر و آشتی
سیاوش صحنه

تو باز داری قهر میکنی
تو باز داری ناز میکنی
تو کی میخندی واسه من
اخماتو کی باز میکنی
زندگی به این قشنگی
اسمون به این یه رنگی

تو میخوای با من بجنگی
جنگ چیچیه و چه جنگی (2)

من حالا سر سپردم
حیف ازم جدا بشی
الهی اون روز نرسه
که خیلی بی وفا بشی
زندگی به این قشنگی
اسمون به این یه رنگی

تو میخوای با من بجنگی
جنگ چیچیه و چه جنگی (2)

وقتی که واست گل میارم
عشقمو باور میکنی
یه وقتا دیونه میشی
گلامو پر پر میکنی
وقتی که نیستم پیشتو
گریه رو آغاز میکنی
اما یه وقت که پیشتم
همش واسم ناز میکنی
من گیج ویجم
تو واسم حواس نذاشتی عزیزم
تکلیف عشقمون چیه
قهری یا آشتی

دفتر مشقتو یه شب
ورق زدم ورق زدم (2)

صدا جا نوشتم واسه تو
دوست دارم عاشقتم (2)

من حالا سر سپردم
حیف ازم جدا بشی
الهی اون روز نرسه
که خیلی بی وفا بشی

زندگی به این قشنگی
اسمون به این یه رنگی (3)

تو میخوای با من بجنگی
جنگ چیچیه و چه جنگی (2)

زندگی به این قشنگی
اسمون به این یه رنگی
تو میخوای با من بجنگی
جنگ چیچیه و چه جنگی (2)