قریه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-11-12 20:06:36
2011-11-12 20:06:36


قریه
آهنگساز: محمد شمس
ترانه سرا: فرهنگ قاسمی
فریدون فروغی

رویاهای من قریه ایست قدیمی
تو مشتی سایه اما صمیمی
قریه من به جای فولاد
چشمه رو می پرستید چشمه رو می پرستید
قریه من خوب و صمیمی
دلچسب و زیبا شعری قدیمی

اما دستی زرد آمد ز دوزخ
آتش زد بر این قریه من
با مشتی فولاد چشمه رو دزدید
بردش به سایه دادش به خورشید
قریه من رویای من بود
اون چشمه خوب دنیای من بود