عزیز دلمی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:04
2011-10-04 06:39:04


عزیز دلمی
ترانه سرا: پاکسیما زکی پور
منصور

تو عزیز دلمی عزیر دلمی تو عزیز دلمی
لالا لالا ، لالا لالا ، لالا لالا
لالا لالا ، لالا لالا ، لالا لالا
گل من ای نازنینم
عزیز دلمی
عزیز دلمی
تو عزیز دلمی
تو چشمات نشینه شبنم
عزیز دلمی
عزیز دلمی
تو عزیز دلمی
من در به در می گردم توی شهر چشات
تو کوچه ء خاطرات
تا بیاد تو قاب پنجره می شینه نگات
راستی می میرم برات
تو رو هر کس که ندیده
وصف خوبیت و شنیده
ای تو یاس بی تحمل
تو عزیز دلمی
عزیز دلمی
تو عزیز دلمی
تن تو ظرف تر از گل
تو عزیز دلمی
عزیز دلمی
تو عزیز دلمی
لالا لالا ، لالا لالا ، لالا لالا
لالا لالا ، لالا لالا ، لالا لالا
دونه دونه
گل پونه
می ریزم به روی موهات
دسته دسته
گل مریم
می ریزم جای قدمهات
دل تو جنس یه الماس
ارزشت بیشتر از اینهاست
گل من ای نازنینم
تو عزیز دلمی
عزیز دلمی
تو عزیز دلمی
تو چشمات نشینه شبنم
تو عزیز دلمی
عزیز دلمی
تو عزیز دلمی