روز برفی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:32
2011-10-04 06:38:32


روز برفی
ترانه سرا: سیاوش قمیشی
سیاوش قمیشی

تو چشام اشکی نمونده
تو دلم حرفی ندارم
دیگه وقت رفتنمه
سفر دور و درازه
انتظار روز برفی
تو دلم داغ زده سرما
انتظار آفتاب گرم
تو دلم یخ زده اما
برف و بوران ، ابر و بارون
چیکه چیکه توی ناودون
روز ابری، روز سرما
انتظار روز برفی ...