دل ساده آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:42
2011-10-04 06:36:42


دل ساده
نیما

میدونم مثل همه تو هم از من سیر میشی
از غم و غصه من یه روزی دلگیر میشی

اون دو تا دست سفید که توی دست منه
میدونم که عاقبت دستمو پس میزنه

میدونم اما دلم اینو باور نداره
بسکه ساده است دل من پشت هم بد میاره

میدونم که عشق توی قلبت میمیره
میدونم که روزگار، تو رو از من میگیره

اون دو تا دست سفید که توی دست منه
میدونم که عاقبت دستمو پس میزنه

میدونم اما دلم اینو باور نداره
بسکه ساده است دل من پشت هم بد میاره