خاطره های مرده آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-12-11 17:12:18
2011-12-11 17:12:18


خاطره های مرده
محسن چاوشی

همیشه خسته از روزهای برفی
عشق پریشون شده ی دو حرفی
گفته بودم اگه دلت گرفتس
کنج دلم جا واسه ی دلت هست
شاید دلت خواست و پاهات نیومد
یا شایدم دلت با هات نیومد
هر چی که بود بزار که گفته باشم
هر جا که هست دلت منم باهاشم
عشق گذشته از پل
دشت پر از گلایل
گم شده ی دو حرفی
خسته ی روز برفی
عشق گذشته از پل
دشت پر از گلایل
گم شده ی دو حرفی
خسته ی روز برفی
گفته باشم هنوزم
اگه دلت گرفتس
بیا که کنج قلبم
جا واسه ی دلت هست
حالا که تقویم من
زمستوناش زیاده
تو کوچه های سردش

همیشه برف و باده
باید بیای ببینم
بهار خنده هاتو
بیا بزار تموم شه
روزهای برفی با تو
رنگ غم وبه شعر شادم زده
دشت پر از گلایل غم زده
دلم می خواد خودت بیای ببینی
نبض منو قلب تو با هم زده
عشق گذشته از پل
دشت پر از گلایل
گم شده ی دو حرفی
خسته ی روز برفی
عشق گذشته از پل
دشت پر از گلایل
گم شده ی دو حرفی
خسته ی روز برفی
عشق گذشته از پل
دشت پر از گلایل
گم شده ی دو حرفی
خسته ی روز برفی
عشق گذشته از پل
دشت پر از گلایل
گم شده ی دو حرفی
خسته ی روز برفی