تنگ غروبه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:01
2011-10-04 06:39:01

تنگ غروب نت موسیقی


2011-03-19 23:02:49


تنگ غروبه
داریوش

تنگ غروبه، خورشید اسیره
می ترسم امشب خوابم نگیره

سیاهیه شب چشماشو وا کرد
ستاره من تورو صدا کرد

باز مثل هر شب از دیده پنهون
یه مرد عاشق با چشم گریون

آواز میخونه از پشت دیوار
کی خوابه امشب کی مونده بیدار

چرا شب ما سحر نمیشه
گل ستاره پر پر نمیشه

تو شهر خورشید یه قصره نوره
راه منو و تو امشب چه دوره