بهونه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:18
2011-10-04 06:39:18


بهنونه
آهنگساز: علی پهلوان
ترانه سرا: پیام صالحی
گروه آریان

نمی دونم نمیدونم چرا امشب پریشونم
میخام از عشق بخونم باز ولی انگار نمیتونم
پر از حرفم پر از واژه ولی حرفام چه غمگینه
کی میتونه که بر داره غمارو از روی سینه
یه بهونه یه بهونه
یه بهونه برای خوندن شادی رو تو دلا نشوندن
عطر دلرو با یک ترانه به همه دنیا رسوندن
یه ترانه یه ترانه
یه ترانه که دلنوازه با یه عالم حرفای تازه
که میونه قلبای سنگی جاده ای از عشق بسازه
تو فکرم به هرجا تو دنیا رسیدم
خزونو به جای بهارون میدیدم
از عشقت که گفتم سر اومد خزونم
برای سرودن تو بودی بهونم
تو همونی تو همونی
اون بهونه برای خوندن شادی رو تو دلا نشوندن
عطر دلرو با یک ترانه به همه دنیا رسوندن
تو همونی تو همونی
اون ترانه که دلنوازه با یه عالم حرفای تازه
که میونه قلبای سنگی جاده ای از عشق میسازه